Święto Huberta z Liège

Hubertus w Stroniu Śląskim PL

Hubertowiny to uroczyste polowanie, które organizowane jest na początku sezonu jesienno-zimowego, na cześć świętego Huberta - biskupa Liège w Belgii. Podczas tego dnia odbywają się msze święte w intencji myśliwych, w kościołach oraz przy kapliczkach leśnych. Obchody hubertowin mają na celu zapewnienie myśliwym sprzyjających warunków podczas następnego sezonu łowieckiego.

7 Jan 2021