hubertus expo 2015

Program Expo 2015

Piątek 24.04.2015

 • 10:00 otwarcie XII Targów Hubertus Expo 2015
 • 12:30 koncert Chóru Myśliwskiego Knieja
 • 13:00 pokaz umiejętności pracy psów myśliwskich, ze szczególnym uwzględnieniem młodych psów- Klub Wyżłów PZŁ
 • 13:30 ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w konkursach „Rok Myśliwca” oraz „Myśliwi w sieci”
 • 13:50 „Kobiety do lasu” – emisja filmu przygotowanego przez Magazyn Łowiecki Darz Bór
 • 14:00 przedstawienie dla dzieci
 • 14:30 polskie rasy psów myśliwskich oraz film „Jeszcze słychać ogarów granie” – prezentacja Związku Kynologicznego w Polsce
 • 15:00 pokaz mody myśliwskiej dla Dian – firma Brantas
 • 15:30 konkurs Magazynu Łowieckiego Darz Bór
 • 16:00 koncert Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Echo
 • 16:30 pokaz wabienia jeleni - Klub Wabiarzy Zwierzyny PZŁ Sekcja Wabienia Jeleni
 • 17:00 CZ, S&B – nowości! prezentacja firmy Hubertus Roman Tołczyk
 • 18:00 zakończenie pierwszego dnia Targów

Sobota 25.04.2015

 • 10:00 otwarcie drugiego dnia Targów
 • 10:30 charty – historia i teraźniejszość
 • 11:00 konkurs Magazynu Łowieckiego Darz Bór
 • 11:30 polskie rasy psów myśliwskich oraz film „Jeszcze słychać ogarów granie” – prezentacja Związku Kynologicznego w Polsce
 • 12:00 pokaz wabienia jeleni - Klub Wabiarzy Zwierzyny PZŁ Sekcja Wabienia Jeleni
 • 12:30 sejfy na broń długą MLB – prezentacja firmy Konsmetal
 • 12:45 „Kobiety do lasu” – emisja filmu przygotowanego przez Magazyn Łowiecki Darz Bór
 • 13:00 Rok Różowych Łowów - Diany Amazonkom
 • 13:30 prezentacja umiejętności psów myśliwskich – Klub Wyżłów PZŁ
 • 14:00 pokaz wabienia drapieżników - Klub Wabiarzy Zwierzyny PZŁ Sekcja Wabienia Drapieżników
 • 14:30 pokaz sokolniczy – Gniazdo Sokolników PZŁ
 • 15.00 pokaz pracy z młodymi psami – Klub Wyżłów PZŁ
 • 15:30 CZ, S&B – nowości! prezentacja firmy Hubertus Roman Tołczyk
 • 18:00 zakończenie drugiego dnia Targów

Niedziela 26.04.2015

 • 10:00 otwarcie trzeciego dnia Targów
 • 11:00 pokaz sokolniczy –  Gniazdo Sokolników PZŁ
 • 11:30 CZ, S&B – nowości! prezentacja firmy Hubertus Roman Tołczyk
 • 12.00 Polskie rasy psów myśliwskich oraz film „Jeszcze słychać ogarów granie” – prezentacja Związku Kynologicznego w Polsce
 • 12:30 koncert Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Echo
 • 13:30 rozdanie nagród za najlepsze i najpiękniejsze trofea wystawy Hubertus Expo 2015
 • 14:00 pokaz wabienia drapieżników- Klub Wabiarzy Zwierzyn PZŁ Sekcja Wabienia Drapieżników
 • 14:30 „Kobiety do lasu” – emisja filmu przygotowanego przez Magazyn Łowiecki Darz Bór
 • 16:00 filmy o tematyce łowieckiej
 • 17:00 koniec trzeciego dnia Targów

Hubertus Expo 2014 program

Piątek 25.04.2014

 • 10:00 Otwarcie XI Targów Hubertus Expo 2014 – scena
 • 12.00 praktyczny instruktaż strzelecki – scena
 • 12:30 pokaz sokolniczy- scenav
 • 13:30 pokaz mody myśliwskiej - scena
 • 14:00 pokaz wabienia jeleni - scena
 • 15:00 pokaz wabienia drapieżników- scena
 • 16:00 koncert zespołu Echo - scena
 • 16:30 pokaz umiejętności psów myśliwskich - scena
 • 18:00 zakończenie pierwszego dnia Targów

Sobota 26.04.2014

 • 10:00 otwarcie drugiego dnia Targów
 • 10:00 potrawy z dziczyzny – wspólne gotowanie - scena
 • 11:30 ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w konkursach „Rok Myśliwca” oraz „Myśliwi w sieci”- scena
 • 12:00 emisja zwycięskiego filmu w konkursie „Rok Myśliwca” - „Myśliwski Testament” autor Paweł Kowalski - scena
 • 13:00 pokaz wabienia jeleni – scena
 • 13:45 prezentacja karmy pełnowartościowej dla dorosłych psów – Dolina Noteci Premium - scena
 • 14:00 pokaz wabienia drapieżników- scena
 • 14:30 pokaz sokolniczy– scena
 • 15:30 optyka w łowiectwie i strzelectwie - scena
 • 16:00 koncert Zespołu Francuskiej Muzyki Myśliwskiej Trompes de Pologne - scena
 • 16:30 pokaz umiejętności psów myśliwskich - scena
 • 18:00 zakończenie drugiego dnia Targów

Niedziela 27.04.2014

 • 10:00 otwarcie trzeciego dnia Targów
 • 11:00 pokaz sokolniczy – scena
 • 12.00 pokaz umiejętności psów myśliwskich - scena
 • 12:30 koncert zespołu Echo - scena
 • 13:30 pokaz wabienia jeleni - scena
 • 14:00 pokaz wabienia drapieżników- scena
 • 15:30 koncert zespołu Echo - scena
 • 16:00 filmy o tematyce łowieckiej - scena
 • 17:00 koniec trzeciego dnia Targów

Hubertus Expo 2013 program

Friday 26.04.2013

 • 10:30 official opening
 • 11.00 individual visiting of exhibitions
 • 11.30 dishes of venison - cooking show - stage
 • 12.00 practical shooting training - stage
 • 12:30 falconry show - stage
 • 13:30 hunting fashion show - stage
 • 14:00 deer baiting show - stage
 • 15:00 films on the subject of hunting - stage
 • 16:00 "Echo" band concert - stage
 • 16:30 dog training show - stage
 • 18:00 first day closing

Saturday 27.04.2013

 • 10:00 second day opening
 • 10:00 dishes of venison - cooking show - stage
 • 11:30 dog training show - presentation of boar-dogs, tracking dogs and leash hounds - stage
 • 12:00 2012 "Rok Myśliwca" and best diplomma work award ceremony - stage
 • 13:00 deer baiting show - stage
 • 14:00 greyhound shows - stage
 • 14:30 falconry show - stage
 • 15:30 optics in hunting and shooting - stage
 • 16:00 hunting fashion show - stage
 • 17:00 practical shooting training - stage
 • 18:00 second day closing

Sunday 28.04.2013

 • 10:00 third day opening
 • 10:30 "Echo" band concert - stage
 • 11:00 falconry show - stage
 • 12.00 practical shooting training - stage
 • 12:30 hunting fashion show - stage
 • 13:30 deer baiting show - stage
 • 14:00 art contest award ceremony - stage
 • 14:15 dogs (pointers, aporters) training show - stage
 • 15:30 "Echo" band concert - stage
 • 16:00 films on the subject of hunting - stage
 • 17:00 third day closing
Media patronage
TVN Turbo
Adventure
Łowiec Polski
Strzeleckie ABC
Poradnik Łowiecki
wterenie.pl
Twoje Łowisko
poluje.pl
Z kniei
Darz Bór
Łowiec Polski
Gazeta Łowiecka